ຊີວິດທາງເພດທີ່ມີຄວາມສຸກ

ຜູ້ຊາຍຮ່ວມເພດແຟນຕ້ອງການທີ່ຈະມີຄວາມສໍາພັນກັບເພື່ອນບ້ານໃກ້ຊິດ. ແຕ່ລາວຮູ້ວ່າລາວໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກສະຖານະການນີ້ໂດຍບໍ່ໄດ້ບອກຜູ້ໃດທີ່ມີອະຄະຕິທາງຊີວະພາບໂດຍການໃຫ້ລາວມີເພດສໍາພັນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່.

2022-03-15 15:30:49 1289 01:09
Tags :
ຫມວດ:ພາສາເພດ : ໄວລຸ້ນ