ໄປຫາຈຸດປະສົງຂອງແມ່ຍິງ

ເມື່ອແມ່ຍິງທີ່ໃຫຍ່ເຕັມຕົວເຮັດກິລາ, ຜູ້ຊາຍທີ່ເຂົ້າມາຫາແມ່ຍິງກໍ່ເລີ່ມມີຄວາມຮັກກັບນາງເມື່ອນາງເຫັນຮ່າງກາຍຂອງນາງ. ຜູ້​ຊາຍ​ທີ່​ໄດ້​ເລຍ​ຫົວ​ນົມ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ລູກ​ໄກ່​ຂອງ​ນາງ​ໄດ້​ເອົາ​ຜູ້​ຍິງ​ນັ້ນ​ວາງ​ໄວ້​ເທິງ​ຕັກ​ຂອງ​ນາງ ແລະ​ເອົາ​ນາງ​ເປົ່າ.

2022-03-15 02:57:22 434 13:10
Tags :
ຫມວດ:ພາສາເພດ : ຊຸດຊັ້ນ